Czy chcesz pozyskać dotację z funduszy europejskich, otrzymać kredyt, znaleźć inwestora strategicznego czy wycenić wartość przedsiębiorstwa – punktem wyjścia jest zawsze dobry biznes plan.
Niestety wśród małych i średnich przedsiębiorców panuje przekonanie, że biznes plan sporządza się tylko i wyłącznie na potrzeby zewnętrznych instytucji. Tymczasem te zewnętrzne instytucje szukają w biznes planach potwierdzenia, że przedsięwzięcie, na które mają wyłożyć pieniądze jest opłacalne, efektywne ekonomicznie, wykonalne.

Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania kredytu, dotacji, wycofania się potencjalnego inwestora strategicznego to:

  • brak zaufania do przedstawionej prognozy zysków i wykonalności planu,
  • niska efektywność ekonomiczna lub niski zwrot z inwestycji,
  • słabe oszacowanie wielkości rynku docelowego i w oparciu o nią – przyszłej wielkości sprzedaży przedsiębiorstwa,
  • plan kosztów nieprzemyślany, nie odzwierciedlający istotnych założeń organizacyjnych przedsięwzięcia, nie uwzględniający wszystkich potencjalnie istotnych pozycji kosztów stałych i zmiennych,
  • niedoszacowanie ryzyk związanych z przedsięwzięciem,
  • niespójności między opisywanymi założeniami organizacyjnymi przedsięwzięcia a ich odzwierciedleniem w planie finansowym.

Nasze biznes plany i analizy są zawsze skrojone dokładnie na miarę Twoich potrzeb. Dlatego ostatecznie – przyniosą Tobie o wiele większą korzyść niż te robione w pośpiechu, bez dokładnej analizy i szablonowo. Ja i mój zespół nie tylko starannie przygotujemy dokumentację, ale przede wszystkim pochylimy się nad Twoim projektem, przemyślimy go, doradzimy najlepsze rozwiązanie i ewentualne modyfikacje założeń, a później wesprzemy na etapie realizacji.

CZY TA USŁUGA JEST DLA CIEBIE?

Szczególnie wymagające są projekty złożone, nowe przedsięwzięcia, nowe produkty jeszcze nie wprowadzone na rynek. Wtedy konieczny jest konstruktywny, ale krytyczny osąd nie związanego z projektem profesjonalisty. Zanim taki biznes plan zostanie przedstawiony zewnętrznemu odbiorcy (np. bankowi) warto sprawdzić, czy wydaje się wykonalny, czy jest opłacalny, czy uwzględnia wszystkie mogące wystąpić ryzyka.

W takiej sytuacji zarówno końcowy biznes plan, jak i przygotowania do jego opracowania oraz doradztwo w trakcie procesu pozyskiwania środków powinny być przygotowane przez zespół, który naprawdę wie, jak Cię wesprzeć w tym procesie.