Zdrowe finanse firmy – czyli co?

Przeczytasz w 2 minut

„Zdrowe finanse firmy to podstawa rozwoju jej działalności.”

Czym są „zdrowe finanse”? Czy potrafimy je zmierzyć? Kiedy możemy uznać, że kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest zadowalająca?

Większość dyrektorów finansowych zapytana o określenie, czym są zdrowe finanse, wskaże jedną lub kilka wielkości, albo odruchowo określi obszary, gdzie dane przedsiębiorstwo niedomaga. Jednak, zależnie od doświadczenia i chwilowych trudności, każdy z nich skoncentruje się zapewne na innym aspekcie. Wydaje się, że dla zarządzających przedsiębiorstwami dużymi i małymi, użyteczny byłby zbiór uniwersalnych drogowskazów w świecie firmowych finansów.

Cele działalności gospodarczej

Celem działalności gospodarczej niewątpliwie jest zysk. Jednak, na co zwracałam już wcześniej uwagę, samo wystąpienie zysku w danym okresie nie jest równoznaczne z wypłacalnością, osiąganiem zysków w przyszłości, ani z maksymalizacją wyników. Ogólnie można stwierdzić, że podstawowym celem firm jest zysk w perspektywie długookresowej. W tak postawionym celu, zawiera się konieczność rozwoju, zapewnienia ciągłości działania, płynności oraz optymalnego i efektywnego zarządzania firmą.

Kanon zdrowych finansów

zdrowe finanse firmy

Chociaż trudno wskazać jednoznaczne kryteria zdrowych finansów firmy, jednak na podstawie obserwacji przeds

iębiorstw, które są konkurencyjne i trwale osiągają dobre wyniki, można zaproponować zbiór finansowych drogowskazów do długookresowej zyskowności firmy. Ten kanon składa się z pięciu czynników:

  1. Płynność
  2. Rentowność
  3. Dźwignia
  4. Wzrost
  5. Ryzyko

Płynność – inaczej wypłacalność przedsiębiorstwa, to w praktyce posiadanie takiej ilości gotówki lub taka struktura kapitału obrotowego, która umożliwia płynne regulowanie bieżących zobowiązań.

Rentowność – to w klasycznym rachunku zadowalający zwrot z zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, sprawę komplikuje nieco fakt, że właściciel oprócz kapitału inwestuje także własną pracę.

Dźwignia – odpowiedni stosunek kapitału własnego do zadłużenia. Niekiedy wzrost zadłużenia może okazać się korzystny.

Wzrost – rozumiany jako stały wzrost przychodów ze sprzedaży (obrotów) albo jako wzrost udziału w rynku w stosunku do konkurencji.

Ryzyko – oznaczające zdolność do ochrony aktywów firmy, stabilność zysków i elastyczność kosztową umożliwiającą utrzymanie rentowności w czasie recesji.

Zarządzanie każdym z wymienionych czynników wymaga znajomości mechanizmów działających w przedsiębiorstwie (również finansowych), odpowiedniego planowania i monitorowania. Obszary te zostaną dokładniej omówione w kolejnych artykułach. Warto jednak zarządzając firmą mieć w pamięci 5 składników zdrowych finansów: płynność, rentowność, dźwignię finansową, wzrost i ograniczanie ryzyka.

 

Fot. © Autor: nerthuz/ Fotolia

Twoi znajomi też powinni to przeczytać? Śmiało, daj im znać!
Posted in Zarządzanie finansami and tagged , .