Polityka prywatności i plików cookies

www.camina.pl

Nazywam się Marta Łazar i bardzo cenię Twoją prywatność.

Dlatego nigdy nie udostępniam ani nie sprzedaję nikomu Twoich danych osobowych i gromadzę tylko te informacje, które są mi niezbędne, aby móc skutecznie prowadzić ten serwis, prowadzić moją działalność gospodarczą oraz dzielić się z Tobą wiedzą na temat prowadzenia biznesu, strategii biznesowych i zarządzania małą firmą.

Informacje osobowe (np. imię, nazwisko i adres e-mail) zbieram tylko i wyłącznie, jeśli uzyskam na to Twoją wyraźną zgodę. W każdej chwili możesz te dane modyfikować lub zgodę cofnąć.

W poniższej Polityce znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.camina.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres online@camina.pl. Ja lub moi współpracownicy postaramy się pomóc i rozwiązać problem najlepiej, jak to będzie możliwe.

Najważniejsze informacje w skrócie

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, kontaktując się ze mną przez formularz, e-mail lub telefonicznie, zapisując się na newsletter, składając reklamację przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 • Zapewniam Ci możliwość udostępniania treści dostępnych na stronie w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów serwisów społecznościowych.
 • Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który sprawdza Twoje działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
 • Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Wykorzystuję pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest CAMINA Marta Łazar, ul. Buska 25/5, 60-476 Poznań, NIP 8521306881

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

Uprawnienia. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Mogę odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować ze mną, odstąpić od umowy, złożyć reklamację.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres online@camina.pl

Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. pl sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze strony www oraz korespondencji e-mailowej,
 2. Rocket Science Group LLC – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera i wykonania świadczonych usług,
 3. iFirma S.A. – w celu wystawiania faktur i prowadzenia księgowości, dotyczy to wyłącznie klientów, którzy dokonali zakupów,
 4. Krajowy Integrator Płatności S.A. – w celu procedowania płatności online za kupowane przez Ciebie usługi,
 5. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie – w celu procedowania płatności online za kupowane przez Ciebie usługi,
 6. Vercom S.A. – w celu skutecznego przesyłania do Ciebie e-mailem potwierdzeń zakupu online i zamówionych poradników lub innych materiałów,
 7. Asana Inc. – w celu zarządzania kontaktem z Tobą, kiedy wysyłasz zapytanie ofertowe oraz zarządzania Twoim projektem, kiedy nawiązaliśmy współpracę,
 8. Tresorit Kft. – w celu przechowywania plików cyfrowych na szyfrowanym serwerze.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W ramach systemu mailingowego dane przechowywane są na serwerze znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej, tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Również dane związane z zarządzaniem projektami i kontaktem z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przechowywane są na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Nie obawiaj się. Obaj dostawcy przystąpili do programu Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci korzystanie z oferowanych przeze mnie programów online.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja usługi, którą zawierasz na podstawie Regulaminu sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez jdm.pl sp. z o.o.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, Twoje dane zostaną usunięte z bazy.

Zamówienia i faktury. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli chcesz otrzymać ode mnie fakturę VAT.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie Regulaminu sklepu oraz wystawienie faktury, uwzględnianie tej faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez jdm.pl. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej na odległość lub składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz mi swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a ja te dane przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przeze mnie prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przeze mnie archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

Dane o zwrotach i reklamacjach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia a następnie przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Newsletter. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera, w którym przesyłam porady, inspiracje i wiedzę o zarządzaniu małą firmą, planowaniu i strategiach biznesowych. Newsletter czasem będzie też zawierał informacje o proponowanych przeze mnie nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez potwierdzenie zapisu na listę (double opt-in) przy zapisywaniu się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego MailChimp przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy lub przez formularz na stronie www. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz na stronie www.camina.pl, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, jakiego oczekujesz,
 • zapewnić Ci dostęp do wszystkich artykułów i bezpłatnych poradników (niektóre z nich są dostępne tylko dla użytkowników zapisanych na newsletter),
 • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznaczają, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
 • pamiętanie Twojego zalogowania (i odblokowanie dostępu do wszystkich treści),
 • odnotowanie faktu akceptacji Regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Funkcje społecznościowe. Strona wyposażona jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Marketing. Niekiedy wykorzystuję cookies, aby bardziej precyzyjnie kierować do Ciebie reklamy i posty na platformie Facebook. Wykorzystuję w tym celu Pixel Facebooka, który sprawdza Twoje działania podejmowane na mojej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.